Skip to Content

Lapse õiguste kuu kava

  • Lastele ideekonkursile teemal „Koostöös lapse heaks“ oodatakse ideid, kuidas saaks kaasa aidata, et noor ei rikuks seadust. Ideekirjeldused on oodatud mistahes vormis 14-18 aastastelt lastelt ja noortelt kuni 10. novembrini. Konkurss on sellel aastal suunatud 14-18-aastastele lastele (kaasa arvatud), auhinnaks Euroopa Parlamendi külastus Brüsselis. Rohkem infot leiad siit
  • Lastekaitsetöötjatele suunatud seminar sarjast „Samal poolel – lapse poolel“ toimub 23.novembril, keskendudes lapse heaolu hindamisele (koolitaja Carla Thomas Suurbritanniast, tutvustatakse muuhulgas MAPChiPP projekti tulemusi). Järjekorras üheksas tasuta seminar toimub koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooliga.
  • Lastekaitse Liidu aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“  toimub 24.novembril. Käsitletakse taastava õiguse, spetsialistide koostöömudelite ja laste ning perede kaasamise arengusuundi ning tutvustatakse toimivaid praktikaid. Suurbritannia ja Soome spetsialistid tutvustavad multidistsiplinaarse koostöö põhimõtteid ning alaealiste õigusrikkujate kohtlemise häid toimivaid praktikaid. Konverentsi raames viib Lastekaitse Liidu Noortekogu läbi tänavaküsitluse ja koostab temaatilise videokokkuvõtte. Konverents toimub koostöös Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Sotsiaalkindlustusametiga. Rohkem infot leiad siit
  • 23. novembril ilmub veebikirja Märka Last erinumber, mis keskendub taastava õiguse ja multidistsiplinaarse koostöö temaatikale. Ajakirja kodulehekülg ajakiri.lastekaitseliit.e
  • Osaletakse traditsiooniliselt PÖFF´il (Pimedate Ööde Filmifestival) Justfilmi raames lapse õiguste programmi koostamisel koostöös Justiitsministeeriumi, Lasteombudsmani, PÖFF´i ja Sotsiaalministeeriumiga. Programmi filmid keskenduvad erinevatel viisidel lapse õigustele. PÖFF Just Filmi raames linastub seitsmendat korda lapse õiguste eriprogramm, mis koosneb laste elu eri tahke käsitlevatest filmidest. Filmilood on pärit lähemalt ja kaugemalt, pakkudes Eesti noortele nii samastumis- kui võrdlemisvõimalusi. Filmidele järgnevad arutelud, kus mõtiskletakse kuivõrd on lapse õigused tagatud meil ja mujal. Lapse õiguste filmiprogramm on valminud koostöös õiguskantsleri, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Lastekaitse Liiduga. Rohkem infot leiad siit.
  • MTÜ Lastekaitse Liit viis aprillist augustini 2017 läbi kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Lastekaitse Liit edastab kordusküsitlusest tulenevad soovitused omavalitsustele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks novembris. Samuti edastatakse konkreetsetele omavalitsustele küsitluses osalenud laste ja noorte ettepanekud kodukoha vaba-aja veetmise mitmekesistamise kohta, näiteks ettepanekud ehitada skate-park või osta noortekeskusesse uusi lauamänge.
  • 15. novembril toimub Õiguskantsleri Kantseleis Läänemeremaade nõukogu lapse õiguste ekspertgrupi eestvedamisel arutelu lapse kehalise karistamise teemadel. Arutelus osalevad ka Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed. Arutelu eesmärgiks on välja töötada soovitused muutmaks osalisriikide avalikkuse arvamust laste kehalise väärkohtlemise osas.
  • 19.-23. novembril toimub Eurochild’i loodud Eurochild’i Laste Nõukogu (Eurochild Children’s Council) esimene kohtumine Brüsselis. Eestit esindab nõukogus Lastekaitse Liidu Noortekogu liige Dalia Doman.  
  • Programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” on tänaseks liitunud 464 Eesti lasteaeda ja 133 kooli. Novembris toimub neli „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodika põhikoolitust lasteaedadele. 1. Detsembril toimub seminar programmi kontaktisikutele ja koolitajatele. Rohkem infot: http://www.kiusamisestvabaks.ee


targalt internetis
ajakiri