Skip to Content

Noortekogu

MTÜ Lastekaitse Liit juures tegutseb 7.-26.-aastaseid noori koondav Noortekogu. Noortekogu loodi 2004. aasta esimesel juunil, mil tähistatakse ka lastekaitsepäeva. Tänaseks on Noortekogu märgitud ära ka MTÜ Lastekaitse Liit põhikirjas, moodustades seega olulise osa MTÜ Lastekaitse Liit töös.

Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, millega MTÜ Lastekaiste Liit kokku puutub. Seeläbi luuakse noortele võimalus avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu ka sellega seonduvaid tegevusi. Nii on Noortekogu eestvedamisel toimunud aastaid „101 last Toompeale“ noortefoorum ja „Noorteparlament“, koostöös Lastekaitse Liiduga on ellu viidud mitmeid konverentse ja üritusi, üle-Eestiliselt viiakse ellu erinevaid töötubasid ja koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.

Juhul, kui soovid Noortekogust rohkem teada, kirjuta aadressile gertha@lastekaitseliit.ee.

 

Saada küsimustargalt internetis
ajakiri