Skip to Content

Lapse õiguste konventsioon 25!

ÜRO Lapse õiguste konventsioon 25 – samad õigused kõikidele lastele

Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. Käesoleval aastal samal päeval saab ÜRO Lapse õiguste konventsioon 25-aastaseks ja selle auks tähistab MTÜ Lastekaitse Liit novembrit kui LAPSE ÕIGUSTE KUUD.

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Konventsiooniga ühinemisel võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused igale Eestis elavale lapsele.

Kuid laste elu, arengu ja heaolu tagamiseks ei piisa ainult lapse õiguste sätestamisest õigusaktides. Selleks, et konventsioonis tunnustatud õigused oleks igapäevaelus igale lapsele tagatud, saame me kõik kaasa aidata. Esmalt on oluline, et nii täiskasvanud kui ka lapsed oleksid teadlikud lapse õigustest ja austaksid neid. Riigi ülesanne on välja töötada vastavad poliitikad, strateegiad ning konkreetsed ressurssidega tagatud tegevuskavad ja need järjekindlalt ellu viia. Laste vajadused ja võimed erinevad ning varieeruvad sõltuvalt nende vanusest: poliitikate ja tegevuskavade kujundamisel ja elluviimisel peab arvestama kõikide vanusegruppide huvidega.

Oluline on, et laste arvamused neid puudutavate küsimuste käsitlemisel oleks välja selgitatud ning otsuste tegemisel arvesse võetud vastavalt nende eale, võimetele ja küpsusele. Taoline dialoog saab alguse perekonnas ning lapse kasvades laieneb ühiskonna eri tasanditele.

Käesolevalt lehelt leiate infot ÜRO Lapse õiguste konventsioonist ja tegevustest, mida MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi novembris LAPSE ÕIGUSTE KUU raames - tähistamaks konventsiooni 25. aastapäeva!

MTÜ Lastekaitse Liit on LÕK 25 aastapäeva raames töötanud välja logo, mida julgustame aktiivselt kasutama!

Logo saab alla tõmmata siit!

Tutvu Lapse õiguste kuu kavaga siin!

 targalt internetis
ajakiri