Skip to Content

Lapse õiguste konventsioon (LÕK) 25 aastat Eestis

          ÜRO lapse õiguste konventsioon Eestis juba 25 aastat – samad õigused kõikidele lastele!

Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. Eesti ühines ÜRO lapse õiguste konventsiooniga (edaspidi LÕK), mis on laste õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks, 20. novembril 1991. aastal. Konventsiooniga ühinemisel võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused kõigile Eestis elavatele lastele. MTÜ Lastekaitse Liit tähistab igal aastal novembrit kui lapse õiguste kuud.

Laste elu, arengu ja heaolu tagamiseks ei piisa ainult tema õiguste sätestamisest õigusaktides. Konventsiooniga tunnustatud õiguste tagamisele igapäevaelus saab kaasa aidata igaüks, teadvustades ja austades laste õigusi. Riigi ülesanne on vastavate poliitikate, strateegiate ning konkreetsete ressurssidega tagatud tegevuskavade koostamine ja järjekindel ellu viimine. Laste vajadused ja võimed varieeruvad sõltudes eelkõige vanusest - poliitikate ja tegevuskavade kujundamisel ning elluviimisel on oluline arvestada iga vanusegrupi huvidega.

Samuti on tähtis välja selgitada laste arvamus neid puudutavate küsimuste käsitlemisel ning otsuste tegemisel arvestada seda vastavalt eale, võimetele ja küpsusele. Dialoog saab alguse perekonnast, laienedes lapse kasvades ühiskonna teistele tasanditele.

Käesolevalt lehelt leiate infot ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja tegevustest, mida MTÜ Lastekaitse Liit viib läbi novembris lapse õiguste kuu raames - tähistamaks Eesti konventsiooniga ühinemise 25. aastapäeva!

MTÜ Lastekaitse Liit töötas 2014. aastal, LÕK 25 aastapäeva raames, välja logo, mida julgustame aktiivselt kasutama! Logo saab alla tõmmata siit!

Tutvu Lapse õiguste kuu kavaga siin!

 targalt internetis
ajakiri