Skip to Content

Lapse õiguste konventsioon (LÕK) kehtib Eestis 26 aastat

Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. Lastekaitse Liit tähistab novembris LAPSE ÕIGUSTE KUUD, mille raames juhitakse traditsiooniliselt erinevate tegevuste raames tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevatele põhimõtetele.

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga liitunud riikide valitsustel on kohustus teavitada elanikkonda lapse õiguste konventsiooni sätetest. Riigid peavad aktiivselt võtma kasutusele meetmeid, et jõuda kõigi vanuserühmadeni, nii laste kui täiskasvanuteni ja riigi erinevate kogukondadeni. Lastekaitse Liit on aastakümnete vältel järjepidevalt ja süsteemselt konventsiooni ja selle põhimõtteid ühiskonnas tutvustanud.

Kuuendat aastat tähistab MTÜ Lastekaitse Liit koostöös erinevate koostööpartneritega novembris traditsiooniliselt LAPSE ÕIGUSTE KUUD. Lastekaitse Liit keskendub 2017 aastal lisaks laste osaluse ja kaasamise temaatikale taastava õiguse ja multidistsiplinaarse koostöö temaatikale. Fookuses on muuhulgas riigis läbiviidav reform õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelemise osas (alaealiste komisjonide kaotamine, taastava õiguse rakendamine töös alaealiste õigusrikkujatega), mille eesmärk on õigusrikkumise toime pannud alaealistega tegelemisel asendada karistusel põhinev lähenemine üha enam last ja peret toetavate meetoditega. LAPSE ÕIGUSTE KUU sõnum on „Koostöös lapse heaks!“

 

 targalt internetis
ajakiri